Proje Adı

Enactive

 

Alt Yapı

Unreal Engine, Blender, Web RTC

Kategori

Simülasyon

 

Etiketler

Digital Puppeting , Motion Capturing

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim sekmesini kullanabilirsiniz

Bilgi Al!
Image
TANITIM

ENACTIVE, online olarak ortama dahil ol an kullanıcın, gerçek zamanlı olarak yayın yapan eğiticinin
seçtiği sanal ortamda ve anlık yakalanan beden ve mimik hareketleriyle kontolünü sağladığı sanal karakteri ile planlanmış eğitimini etkileşime geçerek aldığı interaktif eğitim simülasyonudur.

21. Yüzyıl eğitim anlayışıyla birlikte özellikle Amerika gibi gelişmiş ülkelerde, değişen öğrenci beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tip eğitimi surecinde modernizasyona gidilmiş, teknoloji destekli yapılandırmacı eğitim anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu anlayışta yaparak yaşayarak öğrenme en önemli etkendir ancak doktor adaylarının gerçek hastalar üzerinde çalışmalarının birçok sakıncası vardır ve sonuçların ciddiyetine göre de çok ciddi yasal yaptırımları olabilir. İş fikri kapsamında geliştirilen ürün ile farklı yaşlarda ve farklı örnek olaylarla kurgulanmış hasta simülasyonu, öğrencilere karşılaşabilecekleri her türlü hasta ve hastalık türüne göre hazırlanma imkânı verecektir. Simülasyon ayrıca öğretmen ve arkadaşlarından anında geri bildirim alma, grup tartışmaları, örnek olay incelemelerine vb. çok farklı ve etkili eğitim-öğretim yöntemlerinin tıp eğitimine uyarlanmasının da önünü açacaktır. Yaparak yaşayarak öğrenen, sanal hastalarla birebir gerçek hasta etkileşimi yaşayan doktor adaylarının, öğrenmelerinin daha kalıcı olması; farklı hastalık ve hasta durumlarına göre daha doğru karar alabilmeleri; ve mesleğe atıldıklarında da bu bilgi, beceri ve deneyimlerini gerçek hastalar üzerinde de doğru ve etkili biçimde kullanarak doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayabilmeleri simülasyon eğitimi sonucunda kazanacakları bilgi ve yeterliliklerden bazılarıdır.

“Subjects which seemed worthy of focus only a few weeks earlier now seem flippant at best, and downright insensitive at worst.

As with almost every other aspect of every other industry since the coronavirus pandemic hit, there has been a huge upheaval in the way that content marketing operates.

Much like other forms of journalism, subjects which seemed worthy of focus only a few weeks earlier now seem flippant at best, and downright insensitive at worst. This means a complete overhaul of long-planned content calendars, and finding a way to adapt articles to this changed reality. It calls for something of a rethink of how we as SEO content creators approach our work.

THE CHALLENGE

The real challenge with Isuzu’s brochure design was to craft a design that symbolizes the essence of the brand & depicts the vehicle’s specifications in a clear and concise manner. The company provided Branex with a lot of information regarding their product at hand i.e. Forward & wanted Branex to design a brochure that could be used for marketing in exhibitions, tradeshows, events,

RESULTS

Since Bayswater Financials was entering the social domain for the first time, it was a tricky task for Branex to not only make their social presence noticeable but also help them achieve their goals. We spent tireless days and nights and created a wholesome strategic plan that exceeded our expectations.

Image